Creating New Experiences

Aanpak

STAKEHOLDERS COMMUNICATIE

CREATING REAL CONNECTIONS

Communicatie opent altijd perspectieven en is het begin van eenstemmigheid. Chateaux Real Estate bedoelt échte communicatie: luisteren en begrijpen in twee richtingen. Van ontwikkelaar naar stakeholder, van stakeholder naar ons. We communiceren met:

onze klanten om de hoogste graad van klanttevredenheid te bereiken.

de lokale overheden om samen rekening te houden met de publieke aspecten van het project en om het goed in te passen in het bestaande weefsel.

aannemers, studiebureaus en architecten om te werken volgens de hoogste standaarden en met bewezen kwaliteit.

met de omgeving omdat gebouwen geen eilanden mogen zijn maar wel een verrijking voor de toekomst.

“Chateaux Real Estate bedoelt échte communicatie:
luisteren en begrijpen in twee richtingen.”

PROCESS FLOW

CREATING EFFECTIVE PROCESSING

Mooie principes breng je in de praktijk met een plan van aanpak waarbij we geen enkele stap overslaan. We focussen altijd op duurzaamheid en kwaliteit. En we blijven bij projectontwikkeling in die flow van Intake tot Nazorg.

Intake & verkenning

Studiefase

Omgevingsonderzoek

Stakeholdersonderzoek

Architecten en aannemers

Virtuele projectoplevering

Oplevering & nazorg

“Mooie principes breng je in de praktijk met een plan van aanpak waarbij we geen enkele stap overslaan.”

DUURZAAM ONTWIKKELEN

CREATING THE FUTURE

“We geven gebouwen vorm die ons op hun beurt zullen vorm geven”. Duurzaamheid is een containerbegrip, een principe dat op verschillende niveaus doorwerkt. De procesflow die we hier schetsen, creëert de optimale condities voor een duurzaam resultaat. In de concrete uitwerking zijn er wat ons betreft enkele punten waar we bijzonder veel aandacht aan schenken.

Ecologie

Materiaalkeuze

Leefkwaliteit

Open Ruimte

Sociaal weefsel

“Vanaf het eerste ontwerp bewaken we de leefkwaliteit van alle bewoners en gebruikers van het gebouw.”