Creating Added Value

Over Ons

HISTORIEK

FAMILY DRIVEN

In 1982 begon Justin Onclin zijn activiteiten in Bordeaux. Hij startte met de oprichting en ontwikkeling van een export bedrijf van diverse grands crus classés wijnen. In de loop van de daaropvolgende jaren was hij ook actief als beheerder/eigenaar van enkele gerenommeerde wijndomeinen. Ondanks zijn grote betrokkenheid in de Bordeaux bleef Justin pendelen tussen Hasselt en de wijnregio bij uitstek.

Hij verloor evenwel nooit zijn connectie met Hasselt en investeerde er in het vastgoed. In het jaar 2000 verwierf hij gronden gelegen rond de kanaalkom met als bekendste projecten Quartier Bleu, Stadshaven en Hassaporta. Deze en andere vastgoedinvesteringen werden door Justin ondergebracht in de maatschappij voor vastgoedontwikkeling Chateaux Real Estate. Die wordt nu met veel enthousiasme geleid door zijn zoon Philippe Onclin. Net als zijn vader opteert Philippe voor goede ‘terroirs’ als basis voor zijn investeringen.

Terroir, vertrouwen en opbouwen, het is de rode draad in het zakenleven van de familie Onclin. Dat betekent werken op een solide basis én met een visie op lange termijn. Deze instelling en de familiale aansturing maken van Chateaux Real Estate een allesbehalve conventionele speler in de wereld van de projectontwikkeling.

TEAM

HIGHLY VALUE DRIVEN

Chateaux Real Estate heeft al heel wat projecten gerealiseerd die onze ervaring telkens verrijkten. Onder leiding van Philippe stellen we voor ieder project een ‘dedicated team’ samen dat te werk gaat op basis van een gestructureerd en constructief overlegmodel tussen de stakeholders.

VISIE

CREATING ADDED VALUE

In een maatschappij waarin men steeds vaker kiest voor snelheid en rendement, ontwikkelt Chateaux Real Estate een duurzaam model dat gebaseerd is op respect, vertrouwen en op lange termijn denken. Justin en Philippe kiezen voor harmonieuze, esthetisch verantwoorde oplossingen. Projecten die de tand des tijds doorstaan en niet na een paar decennia jaar al moeten worden ‘opgewaardeerd’. Een goed project is uiteraard een kwestie van juiste keuzes van bij aanvang, maar even zeer van voortdurend rekening houden met tal van externe factoren.

MISSIE

ALL TOGETHER, CUSTOMERS FIRST

Klanttevredenheid boven rendement. Een lange termijnvisie ontwikkelen en duurzame kwaliteit afleveren, kan alleen met de betrokkenheid van alle actoren.
Chateaux Real Estate realiseert zijn projecten steeds in samenspraak met klanten, overheden, de uitvoerders – architecten, studiebureaus, aannemers – en last but not least met de buurt.
We zien ons uitdrukkelijk ook als bemiddelaar, eerder dan louter als ontwikkelaar.
Instemming en zelfs waardering van alle partijen vanaf het begin is voor ons een voorwaarde voor succes.

WAARDEN

BASED ON TRUST

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten. (Martin Luther King)

Geen ‘In God we trust, the others pay cash’ voor ons. Bij Chateaux Real Estate nemen we ‘vertrouwen’ ernstig: we geven vertrouwen en rekenen erop het terug te krijgen. Dat heeft uiteraard implicaties voor de manier waarop we werken. En hieruit volgt onder meer dat we:

eerlijkheid en correctheid zelf als principe hanteren en verwachten

een open en transparante communicatie voeren tegenover elke partij

systematisch een constructieve, opbouwende houding aannemen en waarderen

De bedoeling is uiteindelijk om op basis hiervan duurzame kwaliteit af te leveren. Aan duurzaamheid is verderop onder ‘Aanpak’ zelfs een hele pagina gewijd.